Bize Ulaşın | Kullanıcı Girişi

Hakkında

Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ'lere, Avrupa Birliği hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunan en büyük iletişim ağıdır. Bu ağ sayesinde genel ve özel sorulara en uygun ve pratik cevaplar verilmektedir.

Ülkeler

"53 ülkede şirketlerin tek durak noktası" Ağ, başta AB üyesi 28 ülke olmak üzere aday ülkeler Türkiye, İzlanda, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve diğer katılımcı üçüncü ülkeler dâhil 53 ülkedeki girişimci ve işletmelere somut ve etkili çözümler sunmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı hem geniş coğrafi alanı bakımından hem de hizmet çeşitliliği bakımından tek olup, KOBİ'lere ve diğer iş adamlarına aracılık, danışmanlık ve bilgilendirme anlamında katkı sağlamaktadır. 600 yerel ortak kuruluş ve 3000'i aşkın uzman personelin koordinasyonu ile AB şirketlerinin rekabet edilebilirlikleri sağlanmaktadır.

Hizmetler

Avrupa İşletmeler Ağı Avrupalı KOBİ'ler ve girişimciler için şirketlerin işleyişine uygun çözümler sağlayarak kapsamlı hizmetler sunar.

"İş adamları için karşılıksız hizmetler" Ağ çerçevesinde faaliyet gösteren 600 kuruluş firmaların ihtiyaçlarını, taleplerini ve potansiyellerini değerlendirip bu ihtiyaçlarını en iyi şekilde yerine getiren uzman ve deneyimli elemanlardan oluşur.

"Tek durak noktası" ve "Uygun başvuru kapısı" konseptleri, bilgi talebinde bulunan KOBİ'lerin ve diğer kuruluşların uzman yardımı alacağı ve en yakın ağ ortağıyla iletişime geçecekleri anlamına gelir. Eğer ağ üyesi talebe cevap vermiyorsa, talep en uygun hizmet sağlayıcısına hemen yönlendirilir.

Ağ birçok hizmet imkânı sunmaktadır. Sunulacak hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • Bir şirket veya sektörle alakalı pazar fırsatları, Avrupa mevzuatları ve politikaları konusunda bilgi sağlamak ve önerilerde bulunmak,
  • KOBİ lere kendilerine uygun iş ortağı bulmalarında iş ve teknoloji işbirliği veritabanını kullanarak yardımcı olmak ve yatırım olanakları ve uluslararası ağ bağlantıları hakkında bilgi sağlamak
  • KOBİ'lere araştırma sonuçlarını paylaşmada, araştırma programlarında yer almalarında, 7. Araştırma ve Teknolojik Gelişme Program Çerçevesi gibi önemli projelere başvurup yatırım yapmalarında yardımcı olmak
  • KOBİ'lere araştırma sonuçlarını paylaşmada, araştırma programlarında yer almalarında, 7.Çerçeve gibi önemli projelere başvurup yatırım yapmalarında yardımcı olmak
  • Geri bildirimleri komisyona ileterek ve AB politikalarını rekabet gücü ve yenilikçik alanlarında gözlemleyerek KOBİ lerin ve iş adamlarının politika oluşturma sürecinde yer almalarını sağlamak

AB İş Adamlarının Tek Buluşma Noktası

Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında başlatılan Avrupa İşletmeler Ağı, 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren Yenilikçilik Aktarım Merkezleri ve 1987'de kurulan Avrupa Bilgi Merkezlerinin bir araya gelmesiyle yapılanmıştır. Bu yeni ağ Avrupa'da KOBİ'lerin ve şirketlerin her türlü bilgi ihtiyacını karşılamak için “tek durak noktası” kavramını baz alarak hizmet sunmaktadır.

Ağ hizmetlerinde kullanılacak araçlar, elektronik ortamda ortaklar arama, işbirliği veritabanları ile yatırım fırsatları konusunda bilgiler içermektedir. Ağ çalışanlarının gerçekleştireceği şirket ziyaretleri ile şirketlerin ihtiyaçları sunulacak gelişim ve bilgi araçları ile karşılanmış olacaktır. Ayrıca, ağın temsilcileri iş adamlarına AB mevzuatları ve bunların faaliyetleri üzerindeki etkisi, iç pazarlar ve AB müktesebatına uyumları konularında da yardım etmektedir.

Avrupa İşletmeler Ağı'nda tek durak noktası hizmeti “Doğru Başvuru Kapısı” ” politikası ile birlikte uygulanmaktadır: Bir girişimci veya bir iş adamı ağ ile herhangi bir şekilde iletişim kurabilir ve akabinde bireysel olarak yardım alabilir ve ilgili hizmete ve kuruluşa yönlendirilir.

Rekabet ve Bölgesel Yetkinliğin Artırılması Amacıyla En iyi Deneyimlerin Paylaşımı

Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ'ler için yerel hizmetlere kolaylıkla ulaşma fırsatı sunarak bölgesel iş fırsatları sunmaktadır. Bölgesel ortaklık yerel şirketler için bölgenin profilini ve rekabet edebilirliğini destekleyen uygun destek yapısını oluşturmak amacıyla işbirliğinde bulunur.

İş adamları; paylaşmak, ortak bir politika belirlemek, yeni pazarlara açılmak, müşteri portföyünü genişletmek, pazar alanını geliştirmek gibi sahalarda en iyi fikirleri yaymak için desteklenmektedirler. Sonuç olarak, Avrupa İşletmeler Ağı KOBİ lerin gelişme ve bölgesel meslek oluşturmadaki potansiyellerini fark etmelerine yardımcı olur.

Avrupa İşletmeler Ağı ayrıca Avrupa Komisyonu ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi de geliştirir. Ağ temsilcileri komisyona KOBİ lerin AB de çalışırken karşılaştıkları sorunları, AB programlarının etkinliğini ve AB politikasını bildiren bir geribildirim yapar. Bütün bunlar daha fazla işbirliği sağlayan ve Avrupa'da gelişim ile rekabeti hızlandıran AB yasasının şekillenmesini sağlar. Bu ağ Avrupa Komisyonunu desteklemek ve Komisyona iş dünyasına yardım ederken destekte bulunmak için vardır.