Bize Ulaşın | Kullanıcı Girişi

Genel Bilgiler

İki firma bir araya gelerek ortak bir faaliyet ve kapsamında anlaşarak karşılıklı olarak anlaşmanın gereklerini yerine getirdiklerinde “işbirliği” yapmış olurlar.

Üretim anlaşmaları, ticari anlaşmalar, lisans anlaşmaları, temsilcilik anlaşmaları, finansal anlaşmalar, ortak yatırımlar, taşeronluk, temsilcilik, teknoloji ve bilgi birikimi transferleri, danışmanlık, pazarlama, bilişim, bakım hizmetlerinin sağlanması, araştırma – geliştirme, AB projeleri çerçevesinde hayata geçirilen işbirlikleri, firmalar arası işbirliği kapsamına girer.

Tüm iş ortaklıkları, üç temel işbirliği türünden biri veya birkaçını kapsar:

Ticari işbirliği; her türlü mal veya hizmetin alımını ve satımını, tek yönlü veya karşılıklı distribütörlük, temsilcilik gibi aracılık anlaşmalarını, pazarlama ve tanıtım alanında yapılan anlaşmalar, ürünlerin lojistiği ve taşınması alanında firmaların ortak hareket etmesini ve iş ortaklarının ürünlerini alıcılara daha etkin bir şekilde iletilmesini kapsar.

Finansal işbirliği; projelerin ortaklaşa finanse edilmesi, firmaların birleşmesi, alım-satımı ve hisse alımları gibi finansal olanakların ortak bir çıkarın gerçekleştirilmesine yönelik değerlendirilmesini kapsayan bir işbirliği çeşididir.

Teknik veya üretime yönelik işbirliği; iki iş ortağı arasında teknolojinin, bilgi birikiminin ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin paylaşımını ve/veya firmaların taşeronluk, alt yüklenicilik veya lisans anlaşmaları yaparak üretim konusunda beraber hareket etmelerini kapsar.

Başka firmalarla işbirliği yapmak firmanıza ne fayda sağlar?

Firmalar arasında kurulan işbirlikleri taraflara birçok avantaj ve kolaylıklar sunar. Farklı ülkelerde kurulu firmalarla ortaklık kurmak faaliyetlerinize uluslararası boyut kazandırabilir ve daha geniş olanaklar elde etmenize olanak sağlar.

İş ortaklıklarının size kazandıracağı avantajlardan birkaçı şöyledir:

 • Yeni bir faaliyetin temellerini atabilir veya varolan bir faaliyeti genişletebilirsiniz.
 • Stratejik ortaklıklar kurarak yatırım olanaklarınızı artırabilirsiniz.
 • Yeni ürünler geliştirebilir ve rekabet gücünüzü geliştirebilirsiniz.
 • Maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
 • Zaman ve coğrafi kısıtlarınızı azaltarak firmanızın verimliliğini artırabilirsiniz.
 • Yeni teknolojileri kullanmaya başlarken daha az zorlanırsınız.
 • Bilgi birikiminizi artırabilir ve daha etkin teknolojilere kolayca erişebilirsiniz.
 • Yeni pazarlara daha rahat ulaşırsınız.
 • Ürünlerinizin, hizmetlerinizin ve çalışanlarınızın kalite seviyesini artırabilirsiniz.
 • Ortaklık kurduğunuz diğer firmanın altyapısından yararlanarak fayda sağlayabilirsiniz.
 • Odaklanmak istediğiniz alanda uzmanlaşmanız kolaylaşır.
 • Firmanızın bilgi birikimi edinme sürecini büyük oranda hızlandırabilirsiniz.