Contact Us | Login

SouthInnoGate
01-02-2018Avrupa İşletmeler Ağı  Ulusal Toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü koordinatörlüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde KOBİ’lere yönelik hizmet veren SOUTHINNOGATE (Güney İnovasyon Kapısı) Konsorsiyumu KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Üniversitesi TARGET Teknoloji Transfer Ofisi, Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonu ile Avrupa İşletmeler Ağı  Ulusal Toplantısı, Türkiye’nin bütün bölgelerinden gelen katılımcılar ile Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampettı, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın, KOSGEB İl Müdürü Dr. Sadık Gözek ile Türkiyenin bütün bölgelerinden Avrupa İşletmeler Ağı projesinde çalışan davetliler katıldı. 

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın toplantı açılış konuşmasında  Avrupa İşletmeler Ağı Projesinin üklemizdeki mevcut durumu ve ülkemize aktarılan fonlar itibariyle şu ana kadar Türkiye’nin toplam 10 buçuk milyon Avro değerinde kaynak ile 38 ülke arasında 7’inci konumda olduğunu kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti: Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırdığını kaydeden , KOBİ’lerin AB ve Türkiye ekonomisine inovasyon ve iş olanağı konusunda büyük katkılar sağladığını söyledi. Zampetti, Avrupa'nın 2020 hedeflerinin gerçekleşmesi için Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin Türkiye’de etkin hizmet vermesiyle bu hedeflerin beraberce gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

GSO Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, küreselleşen dünya ekonomisinde zorlu rekabet koşullarının şirketleri yeni arayışlara yeni üretim modellerine zorladığını belirterek, “Bu zorlu rekabet koşullarında şirketlerin ve firmaların ayakta kalabilmelerinin yolu da inovasyondan geçiyor. Çünkü rekabet ve inovasyon arasında doğru bir ilişki vardır. İnovasyon rekabeti arttırırken artan rekabette inovasyonu tetikliyor. Bu döngü hem ülkelerin hem de şirketlerin büyümesine büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle başlatılan Avrupa İşletmeler Ağı projesi KOBİ’lere ve şirketlere kendilerini büyütmesi için destek veriyor” diye konuştu. Ünverdi, 54 ülkede 600’den fazla ofis ve irtibat noktasında 4 bin 500’den fazla uzmanla ve 2 milyondan fazla KOBi’yle işbirliği sayesinde Avrupa ve Dünya’daki en büyük iş destek ağı olan Avrupa İşletmeler Ağı’nın bir parçası olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek şöyle devam etti.Bugün yüksek teknoloji ile üretimin yapıldığı sanayi 4.0 modeline göre kendini yenileyen firmaların rakiplerinden bir adım daha öne geçtiğine dikkat çeken Ünverdi, “Bu noktada Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında verilen destekler özellikle kendisini geliştirmek, kendisini yenilemek isteyen KOBİ’lerimiz için çok güzel fırsatlar sunuyor. Bu destekler ile işletmelerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlenmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi hedefleniyor. 

GAÜN REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. METİN BEDİR

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise, “Endüstri 4.0 çok ileri noktalara doğru taşınıyor. Türkiye’nin Endüstri 4.0’ı yakalaması gerekiyor. Biraz geç kalınmış gibi duruyor ama Avrupa Birliği Delegasyonlarının ve Avrupa Birliği’nin destekleri sayesinde elde edilen bütçe ve desteklerle özellikle orta ölçekli sanayicimizin de Endüstri 4.0’a veya yeni gelişen teknolojilere adapte olması adına çok güzel destekler sağlanmaktadır. 2.4 milyar Avro’luk büyük bir bütçenin bir kısmı da ülkemiz adına tanımlanmış bir bütçedir. Bu bütçe orta ölçekli sanayinin kalkınması ve değer kazanması adına harcanmaktadır“ şeklinde konuştu. 

Toplantının ilerleyen bölümünde ise Avrupa İşletmeler Ağı işleyişi konuları ve proje ile ilgili eğitimlerle program devam etti.